S.No Name Father's Name Admission No TC No. Class Session View
1 AMRATA MEDA Deepak Meda 663 404 IV 2017-2018
2 DRASHTI JAIN Nitin Jain 839 405 III 2017-2018
3 VISHAL GOUR Rajesh Gour 97 406 X 2017-2018
4 ARPAN MISHRA Pawan Mishra 27 407 VIII 2017-2018
5 SINCHAL SOLANKI Jaydeep Solanki 782 408 X 2017-2018
6 JANVI VANI Yashwant Vani 954 409 XI 2017-2018
7 DHEERAJ SINGAR Jineshwar Singar 786 410 X 2017-2018
8 ALTAMASH KHAN Azad Khan Pathan 947 411 XI 2017-2018
9 SHAILY PADIYAR Yogesh Padiyar 63 412 X 2017-2018
10 ADVYETA SHARMA Virendra Sharma 919 413 II 2017-2018