S.No Name Father's Name Admission No TC No. Class Session View
1 PUSHPRAJ JHANIYA Veersingh Jhaniya 829 373 KG1 2017-2018
2 CHAVILATA JHANIYA Veersingh Jhaniya 828 374 III 2017-2018
3 SUJAL JAIN Sunil Jain 893 375 VIII 2017-2018
4 MODIT JAIN Sunil Kumar Jain 944 376 V 2017-2018
5 RIMJHIM PATEL Pukhraj Patel 918 377 IV 2017-2018
6 RAHASYA PADIYAR Dimpesh Padiyar 812 378 IV 2017-2018
7 LAVISHA PADIYAR Dimpesh Padiyar 321 379 VI 2017-2018
8 HARDIK JAIN Mukesh Jain 745 380 KGII 2017-2018
9 SAMIKSHA JAIN Mukesh Jain 3 381 VI 2017-2018
10 VANISHA JAIN Mukesh Jain 179 382 IV 2017-2018