S.No Name Father's Name Admission No TC No. Class Session View
1 RIYA ADHIKARI Probir Adhikari 45 347 X 2017-2018
2 RITIK BARIYA Dalsingh Bariya 401 348 X 2017-2018
3 HARSHIT PITHAWE Anil Pithawe 695 349 IV 2017-2018
4 SHEETAL THAKUR Nirbhay Singh Rathore 458 350 X 2017-2018
5 LAVISHA JAIN Mukesh Jain 4 351 X 2017-2018
6 GARIMA MAKWANA Govind Singh Makwana 732 352 II 2017-2018
7 SUNIL DAMOR Munsingh Damor 309 353 IX 2017-2018
8 MOH. MUBASSIR ZAKARIYA Moh. Nisar Zakariya 687 354 IX 2017-2018
9 ANKUSH PATEL Bholaprasad Patel 653 355 IX 2017-2018
10 CHAYAN GIRWAL Rajendra Girwal 240 356 III 2017-2018