S.No Name Father's Name Admission No TC No. Class Session View
1 DIVYANSH RATHORE Nitin Rathore 691 285 V 2017-2018
2 RUDRAKSH MERAWAT Balwant Merawat 289 286 II 2017-2018
3 MOHINUDDIN KHAN Irfan Makrani 674 287 I 2017-2018
4 SAHIL KHAN Irfan Khan Makrani 672 288 VI 2017-2018
5 ROHIT HADA Balwant Hada 15 289 VIII 2017-2018
6 SNEHA SONI Kirtish Soni 318 290 V 2017-2018
7 DEEP SINHA Ashok Sinha 93 291 IV 2017-2018
8 SHIVRAJ BHABOR Dinesh Bhabar 555 292 III 2017-2018
9 LOKENDRA BAMAN Naval Singh Baman 536 293 II 2017-2018
10 GAURAV BHATEWRA Mahesh Bhatewra 537 294 IV 2017-2018