S.No Name Father's Name Admission No TC No. Class Session View
1 RAJVEER BHAGEL Ajay Bhagel 757 318 II 2017-2018
2 YUG JAIN Gunjan Jain 164 319 III 2017-2018
3 RAJ KUMAR SONI Antim Kumar Soni 319 320 III 2017-2018
4 TWARIT GAUR Mukesh Gaur 91 321 V 2017-2018
5 SUJAL JAIN Sunil Jain 476 322 VII 2017-2018
6 DISHA SOLANKI Sanjay Singh Solanki 849 323 II 2017-2018
7 BHAVYA PANCHAL Sanjay Panchal 543 324 VII 2017-2018
8 RUKAIYA JHABUAWALA Taheri Jhabuawala 765 325 I 2017-2018
9 BURHANUDDIN JHABUAWALA Taheri Jhabuawala 766 326 KGII 2017-2018
10 HONEY RATHORE Gagan Rathore 711 327 II 2017-2018