S.No Name Father's Name Admission No TC No. Class Session View
1 SUMIT RATHORE Deepak Rathore 644 277 III 2017-2018
2 NATIK RATHORE Deepak Rathore 645 278 I 2017-2018
3 YUVAM DEEP SINGH SANGARA Vikram Deep Sangar 729 279 I 2017-2018
4 PRASAN PADIYAR Hitesh Padiyar 518 280 VII 2017-2018
5 KSHIPRA SHUKLA Sanjay Shukla 62 281 VIII 2017-2018
6 BHUMI BAGHEL Virendrasingh Bhagel 517 282 I 2017-2018
7 SHIVAM HADA Amrit Hada 16 283 VII 2017-2018
8 CHANCHAL PARMAR Chhatar Sing Parmar 656 284 V 2017-2018
9 DIVYANSH RATHORE Nitin Rathore 691 285 V 2017-2018
10 RUDRAKSH MERAWAT Balwant Merawat 289 286 II 2017-2018