S.No Name Father's Name Admission No TC No. Class Session View
1 CHAVILATA JHANIYA Veersingh Jhaniya 828 374 III 2017-2018
2 SUJAL JAIN Sunil Jain 893 375 VIII 2017-2018
3 MODIT JAIN Sunil Kumar Jain 944 376 V 2017-2018
4 RIMJHIM PATEL Pukhraj Patel 918 377 IV 2017-2018
5 RAHASYA PADIYAR Dimpesh Padiyar 812 378 IV 2017-2018
6 LAVISHA PADIYAR Dimpesh Padiyar 321 379 VI 2017-2018
7 HARDIK JAIN Mukesh Jain 745 380 KGII 2017-2018
8 SAMIKSHA JAIN Mukesh Jain 3 381 VI 2017-2018
9 VANISHA JAIN Mukesh Jain 179 382 IV 2017-2018
10 AAYUSHI WASKALE Narpat Singh Waskale 668 383 KGII 2017-2018